Raspored odvoza za 2020. godinu

             Poštovani korisnici,

Zbog novonastale situacije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Komunalno trgovačko društvo mijenja ranije dostavljeni plan odvoza miješanog komunalnog, reciklabilnog i biorazgradivog komunalnog otpada u 2020. godini za područje pružanja javne usluge Grad Novi Vinodolski. Promjene se prije svega odnose na dane u tjednu na koje se odvozi reciklabilni otpad (odvoz reciklabilnog otpada i dalje se vrši jednom tjedno!) i ostanak na vansezonskoj dinamici odvoza miješanog komunalnog otpada do kraja 2020. godine. Molimo da se novog plana odvoza koji se primjenjuje od 01.06.2020. uredno pridržavate, a u slučaju naknadnih promjena biti ćete pravovremeno obaviješteni.

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada

Raspored odvoza reciklabilnog otpada

Plan odvoza miješanog komunalnog i reciklabilnog otpada za područje pružanja javne usluge Vinodolska općina za 2020. ostaje nepromijenjen i nalazi se na sljedećoj poveznici:

Raspored odvoza miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada