Raspored odvoza za 2022. godinu

Poštovani korisnici,

Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za 2022. godinu možete pronaći na sljedećoj poveznici.