Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o.