Raspored odvoza

Raspored odvoza za 2024. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2023. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Zimski raspored odvoza 2022./2023.

Obavještavamo Vas da je od 12.09.2022. godine na snazi zimski raspored odvoza komunalnog otpada. Raspored...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2022. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2021. godinu

Poštovani korisnici, Raspored odvoza miješanog komunalnog, biorazgradivog i reciklabilnog otpada za...

Pročitajte više

Raspored odvoza za 2020. godinu

             Poštovani korisnici, Zbog novonastale situacije uzrokovane...

Pročitajte više