Javna nabava

9. izmjena plana nabave za 2024. godinu

9. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Pročitajte više

8. izmjena plana nabave za 2024. godinu

8. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Pročitajte više

7. izmjena plana nabave za 2024. godinu

7. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Pročitajte više

6. izmjena plana nabave za 2024. godinu

6. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Pročitajte više

5. izmjena plana nabave za 2024. godinu

5. izmjena plana nabave za 2024. godinu

Pročitajte više

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2023.g..

Registar ugovora o javnoj nabavi u 2023.g..

Pročitajte više