Povijest

GKTD "Ivanj" d.o.o. osnovano je 3. studenog 1994.g. na sjednici Gradskog vijeća Grada Novog Vinodolskog, kada je donesena Odluka o osnivanju Gradskog komunalnog trgovačkog društva "Ivanj" d.o.o. Novi Vinodolski čiji je jedini osnivač Grad Novi Vinodolski.

Dana 20. siječnja 1995.g. TRGOVAČKI SUD U Rijeci  posl. br. Fi-11569/94, donio je Rješenje o osnivanju poduzeća u vlasništvu grada pod tvrtkom: Gradsko komunalno trgovačko društvo „IVANJ“, sa sjedištem u Novom Vinodolskom, Frankopanski trg 1.

Namjera osnivača Društva je bila osigurati zamjenu dotadašnjem Društvu pod nazivom JPK Vinodol d.o.o. Crikvenica  koje je egzistiralo kao komunalno društvo za područje cijele bivše Općne Crikvenica, no nakon prestanka postojanja iste te osnivanja novih jedinica lokalne samouprave, Grad Crikvenica, Općina Vinodolska i Grad Novi Vinodolski, sporazumno je utvrđeno da će novonastale lokalne jedinice osnovati nova komunalna poduzeća za obavljanje komunalnih djelatnosti. Kao rezultat toga nastalo je današnje Društvo koje je u početku svog djelovanja zapošljavalo oko od 20 djelatnika i to isključivo na održavanju i uređenju zelenih parkovnih površina. Danas tvrtka zapošljava oko 60 ljudi te se proširuje i na području Općine Vinodolske.

Temeljem odluke Gradskog Vijeća Grada Novi Vinodolski, od dana 14. rujna 2010.g. odlučeno je dokapitalizirati Gradsko komunalno trgovačko društvo „Ivanj“ d.o.o., tako da istome kao član društva pristupi Općina Vinodolska sa 20% udjela u temeljnom kapitalu društva.

Uslijed navedene promjene člana društva i proširenja  pružanja komunalnih usluga i na područje Vinodolske Općine, Gradsko komunalno trgovačko društvo „Ivanj“ d.o.o.  upisom promjene tvrtke u Sudski registar trgovačkog suda u Rijeci, dana 24. studenog 2010.g., promijenilo je tvrtku u sadašnji naziv: Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.

Dana 23. 12.2013. na Skupštini društva odlučeno je da će sukladno predviđenim zakonskim promjenama Zakona o vodama (Narodne novine br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13) Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. iz djelatnosti poslovanja izdvojiti djelatnost odvodnje.

Slijedom navedenog s danom 31.12.2013.g. izvršeno je brisanje djelatnosti odvodnje i te je izvršena podjela društva odvajanjem djelatnosti i preuzimanjem iste od strane KTD Vodovod Žrnovnica d.o.o., Novi Vinodolski (odvajanje s preuzimanjem) a sve temeljem prihvaćenog plana podjele iz Ugovora o podjeli i preuzimanju Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o..

Navedenim Ugovorom o podjeli i preuzimanju, KTD Vodovod Žrnovnica preuzelo je gospodarsku cjelinu (javnu odvodnju) te čitavu imovinu koja se odnosi na navedenu djelatnost  te obveze i prava koja terete  opisanu gospodarsku cjelinu.