Povjerljiva osoba i postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Sukladno čl. 5. Pravilnika o načinu imenovanja povjerljive osobe i postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti Komunalnog trgovačkog društva IVANJ d.o.o. postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti započinje dostavljanjem prijave imenovanoj povjerljivoj osobi.

 

Prijava nepravilnosti podnosi na propisanom obrascu u prilogu Pravilnika.

 

Prijava se može podnijeti:

neposredno u pisanom obliku,

poslati poštom (Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski (Povjerljiva osoba za prijavljivanje nepravilnosti)

dostaviti u elektroničkom obliku ili

usmeno izjaviti na zapisnik.

 

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Milena Rubčić

e-pošta: groblja@ivanj.net

telefon: +385 (0)51 445 555

 

Zamjenik povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti

Lara Zonta

e-pošta: pravni@ivanj.net

telefon: +385 (0)51 445 557“

Dokumenti