Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA KOMUNALNOG TRGOVAČKOG DRUŠTVA IVANJ d.o.o.

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. omogućuje korisnicima ostvarivanje prava na pristup informacijama kao i pravo na ponovnu uporabu informacija u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15 i 69/22).

 

SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:

Gordan Šamanić

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski

Tel.: +385 (0) 51 44 55 71

E-mail službenika za informiranje: informiranje@ivanj.net

Radno vrijeme službenika za informiranje: od ponedjeljaka do petka od 07:00 do 15:00 sati

 

ZAMJENIK SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE:

Ana Tumpa

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski

Tel.: +385 (0) 51 44 55 54

E-mail službenika za informiranje: ana.jovanovic@ivanj.net

Radno vrijeme zamjenika službenika za informiranje: od ponedjeljaka do petka od 07:00 do 15:00 sati

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem pisanog ili usmenog zahtjeva službeniku za informiranje, koji se može podnijeti na sljedeće načine:

1.  putem telefona na broj: +385 (0) 51 44 55 71

2.  elektroničkom poštom službeniku za informiranje: informiranje@ivanj.net, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

3.  poštom na adresu: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, 51250 Novi Vinodolski, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

4.  osobno na adresu: Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o., Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama/Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

 

NAKNADA ZA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14, 15/14 i 141/22).

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 15/14)

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 141/22)

 

PROPISI KOJIMA SE UREĐUJE PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine br. 85/10 – pročišćeni tekst)

„Jamči se pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti. Ograničenja prava na pristup informacijama moraju biti razmjerna naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju te nužna u slobodnom i demokratskom društvu, a propisuju se zakonom.“

Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br 25/13, 85/15 i 69/22) – pročišćeni tekst

Ostali zakoni:

Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (Narodne novine br. 17/19)

Zakon o tajnosti podataka (Narodne novine br. 79/07 i 86/12)

Zakon o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine br. 108/96)

Opći porezni zakon (Narodne novine br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20, 114/22)

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/18)

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne novine br. 111/21)

Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09, 110/21)

Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine br. 20/10, 143/12, 152/14, 94/16, 29/17, 110/21)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br. 61/18, 98/19, 114/22)

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine br. 12/18, 82/94, 128/99, 110/07, 80/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19, 98/19, 141/22, 155/23)

Podzakonski propisi:

Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Narodne novine br. 83/14)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (Narodne novine br. 123/22)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 12/14)

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 15/14)

Izmjene kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine br. 141/22)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (Narodne novine br. 20/16)

Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (Narodne novine br. 67/17)

Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija (Narodne novine br. 87/18)

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. informiranje javnosti vrši putem službene web stranice objavom pravnih akata iz područja rada Društva, dokumenata, informacija te odgovarajućih obavijesti, kojima je moguće pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Interni akti:

Odluka o imenovanju službenika za informiranje i njegovog zamjenika u KTD IVANJ d.o.o.

 

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama (Word)

Zahtjev za pristup informacijama (pdf)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (Word)

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (PDF)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (Word)

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (PDF)

 

IZVJEŠĆA O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA:

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Dokumenti