Zaštita osobnih podataka

Komunalno trgovačko društvo IVANJ d.o.o. poštuje privatnost svakog pojedinca te Politikom zaštite osobnih podataka opisuje koje osobne podatke i temeljem čega prikupljamo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, na koji ih način čuvamo od neovlaštenog pristupa, te Vaša prava u odnosu na te podatke.

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Mirela Unković, mag. iur.

Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

Tel: 051/445557

e-mail: pravni@ivanj.net

 

Politika zaštite osobnih podataka (dokument u pdf obliku)