Početak rada reciklažnog dvorišta

POČETAK RADA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

 

Dana 14. Rujna 2023. započinje s radom Reciklažno dvorište Novi Vinodolski, koje se nalazi unutar Poslovne zone Zapad na području Grada Novog Vinodolskog.

Projekt sufinanciran od Europske unije iz Kohezijskog fonda, a temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanog s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ukupna vrijednost projekta određena je na 771.444.24 eura, pri čemu su prihvatljivi troškovi u projektu određeni na 765.964,12 eura, za što je odobren iznos od 593.009,92 eura, odnosno 77,42% prihvatljivih troškova. Razliku sredstava osigurao je Grad Novi Vinodolski i to 50% iz vlastitih sredstava, 50% temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini koji provodi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Reciklažnim dvorištem upravlja Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o., a pravo na korištenje usluge odlaganja otpada u Reciklažnom dvorištu ostvaruju svi korisnici Javne usluge prikupljanja otpada s područja Grada Novi Vinodolski uz napomenu da je za kategoriju kućanstvo, odlaganje otpada besplatno, dok korisnici koji nisu kućanstvo otpad mogu odložiti uz naplatu.

Osnovni uvjet za ostvarivanje prava na odlaganje otpada u Reciklažnom dvorištu je podmirenje svih dospjelih obveza prema Komunalnom trgovačkom društvu Ivanj d.o.o., što će uz predočenje osobne iskaznice i potvrde o  plaćanju biti lako utvrditi u svega nekoliko trenutaka.

Korisnici su dužni prije dolaska u Reciklažno dvorište otpad razvrstati, a zatim uz nadzor i prateći upute djelatnika Reciklažnog dvorišta odložiti u za to odgovarajuće spremnike.

Detaljnije informacije o vrstama otpada, pravilima rada te cjeniku možete pročitati na službenim stranicama Komunalnog trgovačkog društva Ivanj d.o.o. www.ivanj.net/hr, dok je sva dodatna pitanja moguće uputiti na e-mail adresu: reciklazno.dvoriste@ivanj.net ili putem telefona na broj: 051 772 226

Popis vrsta otpada koje se predaje u reciklažnom dvorištu (pdf).

Odluka o radnom vremenu (pdf).

Pravilnik o radu rec. dvorišta (pdf).

Cjenik preuzimanja otpada u reciklažnom dvorištu za kategoriju nekućanstvo (pdf).

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

Utorkom i četvrtkom od 8:00 do 15:00 sati

Srijedom i petkom od 12:00 do 19:00 sati

Subotom od 8:00 do 13:00 sati

 

Dnevni odmor:

Utorkom, četvrtkom i subotom od 11:00 do 11:30 sati

Srijedom i petkom od 15:30 do 16:00 sati

 

Ponedjeljkom, nedjeljom i blagdanom ne radi

 

   S poštovanjem,

 

                                                                                                              Komunalno trgovačko društvo Ivanj d.o.o.